Asukoht

Siin me asumegi - Jõgevamaa idaosas, Pala
vallas, Sääritsa külas, Mustveest 12 km Kallaste poole ja vastupidi - Kallastelt 12 km Mustvee poole. Eksida ei saa ei Kallaste, ega Mustvee poolt tulles - Piibumäe bussipeatuse juurest juhivad viidad Teid alla järve äärde, kus 900 sammu kaugusel mäekünka otsas puhkava vana kalalaeva mastis järvelt puhuvate tuulte käes lehviv lipp Teile päralejõudmisest teada annab.

GPS 58 45´12´´N 27 4`22´´E

Clickitav kaart!
Info teatud koha kohta klõpsutamisel punasega märgistatud kohanimele.